HIỆU ỨNG CHUỒN CHUỒN           
         
    Nhiều cuốn sách chỉ dạy cách sử dụng facebook, Twitter, Youtube để cạnh tranh trong kinh doanh, tuy nhiên, chưa có cuốn sách nào chỉ ra cách kiểm soát sức mạnh to lớn của truyền thông xã hội để tạo ra sự khác biệt. Hiệu ứng Chuồn Chuồn sẽ hướng dẫn bạn cách sự dụng mạng xã hội và những kiến thức về tâm lý khách hàng để đạt được mục tiêu cụ thể.

Được đặt theo tên một loài côn trùng có khả năng di chuyển theo mọi hướng khi 4 cánh của nó cùng đồng vận, Hiệu ứng Chuồn Chuồn sẽ tiết lộ cách gắn kết bốn yếu tố chính để tạo ra những kết quả to lớn. Bằng cách tập trung, thu hút sự chú ý, thu hút sự tham gia và hành động, mọi người đều có thể đạt được những kết quả bất ngờ, cho dù đó là chương trình hành động doanh nghiệp, cứu sống một con người hay thay đổi thế giới.

Tác giả: Jenifer Aeker - Andy Smith - Carlye Adler
Dịch giả: Lâm Đặng Cam Thảo
Người đọc: Nguyễn Nguyệt Ánh


1 nhận xét:

  1. JSTOR Casino and Resort (Brentford) - Hotel, Reviews, Rates
    JSTOR Casino and Resort has a number 여주 출장마사지 of exciting amenities including slots, bingo, table games and poker machines. 구미 출장안마 Enjoy 정읍 출장마사지 dining at 제천 출장안마 our 오산 출장안마 24/7 hotel.

    Trả lờiXóa