NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN ÁC           
         
     Đề tài triết học "Phương Pháp và Ảnh Hưởng Của Pháp Gia trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam" được thực hiện bởi giảng viên hướng dẫn : Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Thu - Thuộc Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 

Audio này được chúng tôi sưu tầm dành tặng các bạn học viên đang nghiên cứu và tham gia các khoá học cao học.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thu
Người đọc: Dương Tuấn Ngọc 0 nhận xét: