THĂM DÒ VŨ TRỤ           
         
      Năm 2010, rất nhiều bí mật đáng chú ý về vũ trụ được phát hiện như mọi lỗ đen đều chứa một vũ trụ, điểm kết thúc của thời gian, tìm thấy trái đất mới...  Quyển sách này đề cập tới 10 khám phá về vũ trụ đáng chú ý nhất năm nay, theo bình chọn của tạp chí uy tín National Geographic.

Tác giả: Nam Việt
Dịch giả: Nam Việt
Người đọc: Ngọc Hân


0 nhận xét: