THIỀN CĂN BẢN           
         
     Thiền Minh sát là một trong những phương pháp thiền cơ bản, thực hành phương pháp thiền này giúp thiền sinh có một cách hiểu đúng đắn về bản chất của tinh thần và thể lý trong thân thể người tu tập. Hiện tượng thể lý là những việc hay vật mà người tu nhận thức một cách rõ ràng quanh mình và bên trong mình. Toàn thể thân xác người tu gồm một nhóm các phẩm chất thể lý. 
Hiện tượng tinh thần là hoạt động của ý thức hay cái biết. Những điều này được nhận thức một cách rõ ràng bất cứ khi nào các pháp được nhìn thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được chạm xúc, hay được nghĩ tới. Chúng ta phải tỉnh thức về các hiện tượng tinh thần này bằng cách quan sát chúng và ghi nhận [niệm về] chúng như: “[đang] thấy, thấy”, “nghe, nghe”, “ngửi, ngửi”, “nếm, nếm”, “sờ, sờ”, hay “nghĩ, nghĩ”.

Tác giả: Ðại Sư Trí Khải
Dịch giả: Hoà Thượng Thích Thanh Từ 


1 nhận xét:

  1. Nặc danh02:52 23/1/22

    The King Casino in Biloxi: Review, Slots & Table Games
    The King Casino is a luxurious destination on the Mississippi Gulf Coast, and it's all about the casino. 카지노사이트 There's a variety 더킹카지노 of games, from blackjack, roulette leovegas to video

    Trả lờiXóa