MƯỜI VẠN CÂU HỎI VÌ SAO THỰC VẬT           
         
     "Mười vạn câu hỏi vì sao" là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi "Thế nào?", "Tại sao?" để trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu một khối lượng lớn các khái niệm, các phạm trù khoa học, các sự vật, hiện tượng, quá trình trong tự nhiên, xã hội và con người, giúp cho người đọc hiểu được các lý lẽ khoa học tiềm ẩn trong các hiện tượng, quá trình quen thuộc trong đời sống thường nhật... 

Dịch giả: Lê Thanh Hương
Người đọc: Hà Thanh Quý - Trần Huỳnh Phương Trang


0 nhận xét: