NGƯỜI TIÊU DÙNG HỌC           
         
     "Người tiêu dùng học" vạch ra những ví dụ đắt giá nhất của lối tư duy bị khái niệm nghiên cứu thị trường điều khiển và khiến người ta bỏ qua lý trí, kinh nghiệm và bằng chứng - từ New Coke tới General Motors, tới Mattel hay Nhà mái vòm Thiên niên kỷ - cùng lúc đó cho thấy nhiều công ty đã thành công bằng cách phớt lờ kết quả nghiên cứu thị trường, như Baileys và Dr Who. Cuốn sách này cũng giới thiệu cho doanh nghiệp những công cụ cần thiết nếu muốn tìm hiểu người tiêu dùng của mình.


Tác giả: Philip Graves
Người dịch: Nguyễn Xuân Hiền 
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
Người đọc: Đang cập nhật 


1 nhận xét:

  1. Both skin conductance responses and coronary heart fee deceleration were recorded for every end result. 카지노사이트 At the end of play, we asked players which session they most popular . We also asked them to estimate what number of} occasions they gained more than they wagered on every session. We predict that sound contributes to enjoyment and pleasure during play such that players will fee pleasure and pleasure greater and have elevated physiological response measures during play with sound.

    Trả lờiXóa