NHÂN QUẢ BÁO ỨNG           
         
     Nhân quả báo ứng làm một tập truyện của Trung Quốc, có vẽ tranh minh hoạ rất sinh động. Tập truyện này trước do ngài Văn Xương Đế Quân đời nhà Tấn sưu tập những truyện nói về nhân quả và sự báo ứng qua nhiều triều đại ở Trung Quốc.

Tập truyện này kể lại nhiều câu chuyện mang tính giáo dục cao, có thể giúp dạy bảo, khuyên răn nhằm bồi dưỡng nhân cách, đưa con người hướng đến Chân, Thiện, Mỹ, trở thành một thành viên hữu ích cho gia đình và cho xã hội. Qua một thời gian dài được lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, tập truyện này rất được sự hưởng ứng và tán dương của hầu hết mọi tầng lớp nhân dân. Vì thế, cho dù đã ra đời cách đây 1700 năm nhưng hiện nay nó vẫn tạo ra được những ảnh hưởng quan trọng trong đời sông tinh thần của mỗi chúng ta, thông qua việc truyền bá giáo lý nhân quả, một niềm tin hầu như phổ biến ở mọi người trong xã hội Phương Đông.

Tác giả: Văn Xương Đế Quân
Dịch giả: Quảng Tráng lược dịch
Người đọc: Bé Mèo 


0 nhận xét: