BLOG ĐỐI THOẠI TRẦN TRỤI
    
        Đối thoại trần trụi nói về cách thức và lý do bạn nên tham gia đối thoại. Nó cũng cho bạn biết cách “viết nhật ký mạng khéo léo” để thành công – không phải từ triển vọng sử dụng công cụ nào mà từ ý thức về những chiến lược nào cần áp dụng và lý do phải làm như vậy.


Đối thoại trần trụi cho bạn biết tại sao các ông chủ nên khuyến khích nhân viên điều hành trung cấp và cao cấp viết nhật ký mạng một cách thành thực, nói về bộ phận kinh doanh mà họ biết rõ nhất. Tác giả giải thích vì sao nên bảo vệ những nhân viên này tránh những người canh giữ hiện trạng thích kiểm soát và tập trung thông tin
Tác giả: Tư Mã An

Dịch giả: Trần Ngọc Đăng, Lê Thanh Lộc

NXB: Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin

Người đọc: Phan Nhã Trâm
1 nhận xét: