MƯU HÈN KẾ BẨN CHỐN CÔNG SỞ           
         
       Sau khi tìm hiểu các thủ đoạn nơi công sở, chúng tôi nhận thấy rằng, việc xuất bản một cuốn sách giới thiệu và phân tích tất cả những thủ đoạn (mà chúng tôi gọi chung là mưu hèn kế bẩn) đang diễn ra, kèm theo những giải pháp giúp người lao động biết cách vượt qua các trò bẩn đó, để đạt được thành công trong công việc, là hết sức cần thiết. 
Vì rất nhiều bạn trẻ, những người mới đi làm hay thậm chí cả người làm việc lâu năm, giỏi chuyên môn vẫn có thể thất bại như thường, vì họ không biết rằng, ngoài chuyên môn, họ vẫn phải hiểu các mưu mô thủ đoạn là thế nào.
Tác giả: Đặng Ly - Phan Hạnh
Dịch giả: Đặng Ly - Phan Hạnh
Số trang: 288 trang
Người đọc: Trương Thị Đệ
Bản quyền: Thuộc về công ty Alpha Books

0 nhận xét: