DẠY CON LÀM GIÀU - TẬP 03          
     
 Cuốn sách này sẽ cho bạn ý thức rõ sự đối lập khác nhau trong suy nghĩ lập luận giữa người đầu tư trung bình và nhà đầu tư giàu có. Nhà đầu tư giàu có luôn ý thức rõ về hai mặt của mỗi đồng tiền. Trong khi đó, người đầu tư trung bình chỉ lo nhìn có một mặt của đồng tiền mà thôi. Thế nhưng chính mặt đồng tiền mà người đầu tư trung bình không thấy đã kìm hãm họ không bao giờ giàu lên được, trong khi nhờ nó mà người kia lại càng giàu hơn.

Ngoài ra, cuốn sách không chỉ nói về đầu tư, những mách nước, hay những bí quyết làm giàu. Một trong những mục đích chính của cuốn sách là tạo cơ hội cho bạn có được một các nhìn khác về đầu tư.

Tác giả: Robert T Kiyosaki và Sharon L Lechter
Dịch giả: Tạ Nguyễn Tấn Trương
Nhà xuất bản: Trẻ
Ấn hành năm: 2010
Số trang: 550 trang
Người đọc: Phan Phương Thảo
Bản quyền: NXB Trẻ

0 nhận xét: