THAY ĐỔI MỚI CÓ CƠ HỘI
Cuộc sống luôn luôn Vận Động và Biến Đổi không ngừng.

Bạn cũng hãy Vận Động và Thay Đổi luôn luôn cho kịp Cơ Tiến Hóa.

Thể loại: Kế Sách Làm Giàu
Tác giả: Cải Biến Tài - Hữu Cơ Hội
Dịch giả: Tăng Tiểu Ca - Đoàn Đức Thanh
Nhà xuất bản: NXB Đồng Nai
Người đọc: Dương Kiều Oanh - Huỳnh Thu Thảo0 nhận xét: