RẮN NUỐT VOI          
  Rắn nuốt được voi là vì rắn có mục tiêu rõ ràng.
Rắn nuốt được voi là vì rắn có phương pháp đúng đắn.
Rất nhiều người có thể lấy yếu thắng mạnh.
Rất nhiều người có thể lấy nhỏ đánh lớn.
Rất nhiều người có thể tay trắng làm nên sự nghiệp.
Rất nhiều người giành được thành công.
Tất cả đều nhờ vào nguyên tắc này.
Nhiều người luôn cho rằng, rắn so với voi là khác xa một trời một vực. Vì vậy, rắn nuốt voi là chuyện không thể.
Nhiều người luôn cho rằng, kẻ yếu so với kẻ mạnh là khác xa một trời một vực. Vì vậy, lấy yếu thắng mạnh là chuyện không thể. Nhiều người luôn cho rằng, nhỏ so với lớn là khác xa một trời một vực. Vì vậy, lấy nhỏ đánh lớn là chuyện không thể.

Ai bảo rắn không thể nuốt được voi? Ai bảo yếu không thể thắng được mạnh? Ai bảo nhỏ không thể thắng được mạnh? Ai bảo nhỏ không thể thắng được lớn?
Đọc xong quyển sách này, bạn sẽ hiểu, mọi thứ đều hoàn toàn có thể!
Tác giả: Vương Vũ
Dịch giả: Saigonbook
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Ấn hành năm: 2011
Số trang: 168 trang
Người đọc: Nguyễn Nguyệt Ánh
0 nhận xét: