LÀM GIÀU TỪ MẠNG XÃ HỘI          
     
  Mạng xã hội đã tạo được rất nhiều sự chú ý, thu hút các phương tiện truyền thông đại chúng và những buổi đàm luận trong một vài năm trở lại đây. Mạng xã hội không chỉ để tiêu khiển hay cũng chẳng phải là  việc giao tiếp đơn thuần. Các công ty, tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới đang thu lợi từ việc tham gia các mạng xã hội phổ biến của mình, như: MySpace, Facebook hay LinkedIn. 
Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy 50 “sự thật” về bản chất mạng xã hội và bằng cách nào bạn có thể làm giàu từ những trải nghiệm trên mạng xã hội của mình.
Tác giả: Patrice Anne Rutledge
Dịch giả: Ngô Lan Hương
Nhà xuất bản: Lao Động Xã Hội
Ấn hành năm: 2012
Số trang: 300 trang
Người đọc: Võ Ngọc Thùy Châu
Bản quyền: Thuộc về công ty Alphabooks0 nhận xét: