NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG          
     
  Cuốn sách này là một câu chuyện về tác giả đã xây dựng đơn vị kim cương lại tại Andin International như thế nào khi sử dụng những nguyên tắc được thu thập từ trí tuệ xưa cổ của Phật giáo, từ cái không có gì thành một hoạt động khắp thế giới sinh nhiều triệu đô la mỗi năm. 

Phần lớn những quyết định và chính sách trong đơn vị của Tác giả trong suốt thời gian tác giả giữ chức Phó Chủ tịch đều được suy động bỏi những nguyên tắc mà bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này.
Tác giả: Geshe Michael Roach
Dịch giả: Trần Tuấn Mẫn
Năm Xuất Bản: 2009
Nhà Xuất Bản: Tri Thức
Người đọc : Võ Ngọc Thùy Châu0 nhận xét: