HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ VÀNG VÀ BẠC           
         
      "Xuyên suốt qua các thời kỳ, đã có nhiều thứ được sử dụng như tiền tệ với vai trò phương tiện thanh toán: gia súc, ngũ cốc, gia vị, vỏ sò, hạt cườm, và giờ là (tiền) giấy. Tuy nhiên chỉ có hai thứ mới thực sự là tiền mà thôi: đó là vàng và bạc. Khi tiền giấy trở nên thừa mứa và bị mất giá trị, người ta luôn quay về với những kim loại quý. Vào những lúc như thế vẫn luôn diễn ra một quá trình chuyển giao tài sản cực lớn. Và liệu những tài sản đó sẽ được chuyển giao cho bạn hay cho người khác? Điều này không hề nằm ngoài quyền năng điều khiển của bạn đâu."
Michael Maloney - chuyên gia đầu tư kim loại quý, nhà kinh tế, nhà sử học; nhà sáng lập của Gold & Silver Inc. và GoldSilver.com.
Tác giả: Michael Maloney
Dịch giả: Minh Phượng
Người đọc: Trần Huỳnh Phương Trang


0 nhận xét: