THƯƠNG LƯỢNG BẤT KÌ AI           
         
      Không có thương lượng và giao dịch thì làm sao nói đến thành công?

Đối với bất cứ một nhân viên bán hàng nào, cho dù quá trình thương lượng, giao dịch có gian khổ hay hoàn hảo đến đâu, tới phút cuối không có được đơn hàng trong tay thì vẫn hoàn toàn thất bại mà thôi. Đối với một doanh nghiệp, chỉ có liên tục thương lượng và giao dịch mới có thể thu hồi vốn để phát triển doanh nghiệp. Thương lượng và giao dịch thành công là mục đích cuối cùng của kinh doanh, cũng là sinh mệnh của doanh nghiệp.

Thương lượng bất kỳ ai triển khai 18 phương thức thương lượng sát hợp với thực tế và mang lại hiệu quả cao. Mục đích của cuốn sách là giúp nhà kinh doanh luyện tập thành thạo các kỹ năng cơ bản, không chấp nhận lý do thất bại, đạt nhiều kỳ tích trong kinh doanh, đồng thời góp phần giải quyết hữu hiệu vấn đề "quá chú trọng vào quá trình, bỏ quên điểm then chốt cuối cùng" đã và đang tồn tại phổ biến trong các doanh nghiệp.
Tác giảMạnh Chiêu Xuân
Dịch giảNguyễn Minh Ngọc
Người đọcTrần Huỳnh Phương Trang


0 nhận xét: