HIỆU ỨNG WAL MART           
         
      Wal-mart không chỉ là một cửa hàng, một công ty khổng lồ, hoặc một hiện tượng đơn thuần. Wal-mart sắp đặt nơi mà chúng ta mua sắm, những mặt hàng được mua, và mức giá mà chúng ta trả.Wal-mart "thâm nhập" vào bên trong hoạt động của các nhà cung cấp và thay đổi không chỉ mặt hàng sản xuất, cách bao gói, phương pháp giới thiệu sản phẩm, mà cả đời sống của công nhân nhà máy. 
Wal-mart đã vươn tới mọi ngõ ngách của thế giới, định hình lại công việc và đời sống của người sản xuất đồ chơi ở Trung Quốc, người nuôi cá hồi ở Chile, và của những người công nhân may ở Bangladesh. Trong khi đó, thậm chí họ còn chưa bao giờ đặt chân đến một cửa hàng Wal-mart trong đời.
Tác giả: Charles Fishman
Dịch giả: Trần Ngọc Đăng
Người đọc: Hà Thanh Quý - Trần Diệu Lan


0 nhận xét: