36 KẾ TÔN TỬ           
         
     Ngày nay khi nhắc tới Binh Pháp Tôn Tử thì hầu hết chúng ta đều liên tưởng qua lĩnh vực Quản lý và Marketing. Các nhà lãnh đạo, chiến lược gia, chuyên gia marketing đều phải am hiểu các kế sách này để phục vụ cho công việc của mình. Giá trị về mặt thực dụng của 36 kế sách này vẫn tồn tại như một triết lý sống vĩnh cửu.

Quyển sách này giới thiệu một số khải niệm chung về “Tam Thập Lục Kế”

Thể loại: Kĩ Năng Quan Trọng
Tác giả: Trình Ngọc Hoa
Dịch giả: Cúc Hoa
Người đọc: Trung Nghị 


[02].Vây Ngụy Cứu Triệu
[03].Mưu Sâu Của Khổng Minh
[04].Dĩ Dật Đãi Lao
[05].Mượn Gió Bẻ Măng
[06].Thanh Đông Kích Tây
[07].Hư Hư Thực Thực
[08].Ám Độ Trần Thương
[09].Cách Bờ Xem Cháy
[10].Khẩu Phật Tâm Xà
[11].Lý Phạt Đào Cương
[12].Thuận Thủ Khiên Dương
[13].Đả Thảo Kinh Xà
[14].Mượn Xác Hoàn Hồn
[15].Điệu Hổ Ly Sơn
[16].Muốn Bắt Nên Thả
[17].Thả Con Săn Sắt Bắt Con Cá Rô
[18].Bắt Giặc Bắt Vua
[19].Rút Củi Dưới Nồi
[20].Đục Nước Béo Cò
[21].Kim Thiền Thoát Xác
[22].Đóng Của Bắt Giặc
[23].Xa Thân Gần Đánh
[24].Giả Đạo Trượng Hổ
[25].Thay Xà Đổi Cột
[26].Chỉ Gà Mắng Chó
[27].Giả Si Bất Điên
[28].Qua Cầu Rút Ván
[29].Cây Cành Nở Hoa
[30].Phản Khách Vi Chủ
[31].Mỹ Nhân Kế
[32].Không Thành Kế
[33].Phản Gián Kế
[34].Khổ Nhục Kế
[35].Liên Hoàn Kế
[36].Tẩu Vi Thượng Sách

0 nhận xét: