KỂ CHUYỆN TAM QUỐC           
         
     Quyển "kể chuyện Tam Quốc" này đề cập tới lịch sử Trung Quốc từ cuộc khởi nghĩa khăn vàng cuối thời Đông Hán đến lúc nhà Tấn tiêu diệt Đông Ngô, thống nhất Trung Quốc, trong đó có nhiều chi tiết, sự kiện mà người Việt Nam đã biết qua các tác phẩm văn học và điện ảnh. Cho nên nhiều người đọc hoặc sẽ thấy hứng thú được đọc lại những điều mình đã biết qua một tác phẩm sử học, hoặc được đọc lại những điều mình biết trong một hình thức phổ thông. 
Tuy nhiên quyển kể chuyện Tam quốc này đã được tác giả Lê Đông Phương thai nghén từ thời điểm chiến tranh chống Nhật năm 1945 ở Trung Quốc, nên cơ cấu thiên mục đã đạt tới chỗ tối ưu đối với một tác phẩm nhằm phổ cập tri thức lịch sử cho số đông. Bên cạnh đó, quyển sách cũng góp phần trả lại cái bản lai chân diện mục đã bị thay đổi nhiều qua các tác phẩm văn học, điện ảnh trước nay của nhiều nhân vật lịch sử thời Tam Quốc như Chu Du, Trương Phi, Ngụy Diên. Cũng phải thừa nhận rằng về nội dung thì quyển kể chuyện Tam Quốc này ít nhiều bị trùng lắp với hai quyển Tần Hán, kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc triều trước và sau nó. Tuy nhiên dường như đó là điều bất khả năng đối với các tác giả, vì lấy triều đại làm cái trục đồng quy để trình bày tư liệu lịch sử, họ phải gặp khó khăn trong quyển kể chuyện Tam quốc viết về một giai đoạn lịch sử vốn khó có thể đưa ra tiêu chuẩn rạch ròi trong việc phân kỳ.

Tác giả: Lê Đông Phương
Dịch giả: Cao Tự Thanh
Người đọc: Trương Thị Đệ


1 nhận xét: