BÍ ẨN VỀ SỰ SỐNG LOÀI NGƯỜI           
         
     Trái Đất chúng ta đang sống là một thế giới vô cùng thú vị nhưng lại rất phức tạp, chứa đầy những điều huyền bí. Chính thế giới huyền bí, kỳ diệu đó đã cung cấp cho con người cơ hội để tiếp cận, khám phá và lĩnh hội, nhờ vào đó đạt được những thành tựu to lớn trong quá trình chinh phục tự nhiên của mình.
Nhưng cho đến nay, những bí ẩn chưa biết trong tự nhiên không giảm đi mà trái lại còn tǎng lên. Do vậy, trình độ khoa học kĩ thuật của nhân loại hiện nay vẫn còn mờ nhạt trước tự nhiên rộng lớn và vũ trụ bao la. Đối mặt với những bí ẩn chưa thể giải đáp về thế giới đang tồn tại, chúng ta chỉ còn cách hãy cố gắng đi tìm hiểu nó.

Tác giả: Vương Nhĩ Liệt
Dịch giả: Nguyễn Duy Chiếm
Người đọc: Ngọc Hân


0 nhận xét: