NHỮNG NGUYÊN TẮC THÀNH CÔNG           
         
     Những nguyên tắc thành công sẽ dạy bạn cách củng cố, tăng cường lòng tự tin, vượt qua những khó khăn thách thức thường ngày, sống với đam mê và mục tiêu của mình, nhận ra tất cả những khát vọng của bản thân.
Đây không phải là cuốn sách của những ý tưởng hay. Đây là cuốn sách tập hợp 64 nguyên tắc sống mãi với thời gian đã được nhiều người thành đạt áp dụng. Nếu thực hiện hàng ngày, những nguyên tắc này sẽ đưa cuộc sống của bạn vượt ra khỏi những giấc mơ mãnh liệt nhất.
Với những câu chuyện truyền cảm hứng và hết sức ấn tượng về các doanh nhân, các vận động viên xuất sắc, về những người thành đạt trong tất cả mọi lĩnh vực, Những nguyên tắc thành công đã vẽ ra một tấm bản đồ bạn cần thực hiện để đạt đựơc bất kỳ mục tiêu và mơ uớc nào trong cuộc sống.

Tác giả: Jack Canfield
Người dịch: Mai Hường 
Nhà xuất bản: NXB Tri thức

[02].Phần 01 Nguyên Tắc 02 03 04
[03].Phần 01 Nguyên Tắc 05 06 07
[04].Phần 01 Nguyên Tắc 08 09 10
[05].Phần 01 Nguyên Tắc 11 12
[06].Phần 01 Nguyên Tắc 13 14
[07].Phần 01 Nguyên Tắc 15
[08].Phần 01 Nguyên Tắc 16 17
[09].Phần 01 Nguyên Tắc 18 19 20
[10].Phần 01 Nguyên Tắc 21 22 23 24
[11].Phần 02 Nguyên Tắc 25 26 27
[12].Phần 02 Nguyên Tắc 28 29 30 31
[13].Phần 02 Nguyên Tắc 32 33 34
[14].Phần 02 Nguyên Tắc 35 36 37 38
[15].Phần 03 Nguyên Tắc 39 40 41
[16].Phần 03 Nguyên Tắc 42 43 44 45
[17].Phần 03 Nguyên Tắc 46 47
[18].Phần 04 Nguyên Tắc 48 49
[19].Phần 04 Nguyên Tắc 50 51 52
[20].Phần 04 Nguyên Tắc 53 54 55
[21].Phần 05 Nguyên Tắc 56 57
[22].Phần 05 Nguyên Tắc 58 59
[23].Phần 05 Nguyên Tắc 60 61 62
[24].Phần 06 Nguyên Tắc 63 64

0 nhận xét: