NHỮNG ĐIỀU NÊN TRÁNH TRONG ỨNG XỬ           
         
     Người xưa cho rằng "nhân duyên tiền định", con người sinh ra đã có số phận an bài, nhưng số phận ở đây chính là "nghiệp" của chính người, tức quy luật nhân quả. Qua việc tích cực thay đổi thái độ sống, lối sống, chúng ta có thể thay đổi một phần nghiệp lực của mình, hoán cải một phần vận mệnh bản thân, cũng như người xưa đã nói "đức năng thắng số" hay "có đức mặc sức mà ăn".

Những điều nên tránh trong ứng xử Đức năng thắng số liệt kê những lỗi thường gặp trong giao tiếp xã hội, trong tất cả các phương diện như hình tượng cá nhân, thư tín ngoại giao, đàm phán hội nghị, tiếp đãi khách khứa, tiệc tùng dạ hội, tham quan vãn cảnh... tiếp đó là những phân tích sắc sảo về điểm sai và những ảnh hưởng tiêu cực do lỗi sai mang lại, từ đó nêu ra cách sửa sai và những kiến nghị, gợi ý về nghi thức phù hợp trong từng trường hợp cụ thể.

Tác giả: Minh An
Dịch giả: Minh An
Người đọc: Hiền Lương


0 nhận xét: