ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC           
         
     Một học giả từng nói, “Nếu việc bán hàng đơn giản thì gã giám đốc kinh doanh của bạn đã làm nó rồi”. Bán hàng là công việc không dễ dàng. Bạn gần như phải miễn dịch với lời từ chối và luôn linh hoạt trước một nền kinh tế nhiều biến động.

Nhưng có một điều này luôn đúng, không có công việc bán hàng nào khó khăn với một nhân viên kinh doanh biết hành xử tinh tế. Vậy thế nào là lối hành xử trong bán hàng? 

Nói một cách căn bản nhất, lối hành xử đúng đắn là những quy thức, nguyên tắc ứng xử được xem là đúng mực, được chấp nhận trong đời sống công sở cũng như xã hội, trong đó có đời sống kinh doanh. Trên thực tế, lối hành xử trong bán hàng chỉ là sự cụ thể hóa những nguyên tắc chuẩn mực của đời sống vào môi trường kinh doanh mà thôi.

Tác giả: Jeffrey Fox
Dịch giả: Đang Cập Nhật
Người đọc: Đào Đức Anh


0 nhận xét: