VỊ GIÁM ĐỐC 1 PHÚT - PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ NHẤT THẾ GIỚI           
         
     Vị Giám đốc Một phút cho rằng muốn điều hành và quản lý công việc được tốt, người lãnh đạo phải giúp nhân viên lập ra mục tiêu một phút, đồng thời phải luôn dành ra một phút khen ngợi những thành quả tốt của nhân viên để khích lệ tinh thần làm việc của mọi người và một phút khiển trách đối với các việc làm sai trái của nhân viên để giúp họ hiểu rõ trách nhiệm của mình và hoàn thiện bản thân.

Nhờ áp dụng những bí quyết hữu ích từ Giám đốc Một phút, chàng thanh niên trẻ đã tìm ra phương cách quản lý cho riêng mình và anh cũng sớm trở thành vị Giám đốc Một phút.

Thể loại: Đang cập nhật
Tác giả: Ken Blanchard, Spencer Johnson
Người dịch: Nhiều dịch giả 
Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
Người đọc: Giang MJ


0 nhận xét: