HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NGÔI SAO BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP           
         
     Để làm tốt bất cứ nghề gì điều đầu tiên chúng ta phải hiểu được nghề ấy cần những kỹ năng hay tố chất nào .Bản chất bán hàng thực ra là quá trình giao tiếp giữa con người với con người .Tôi đã tưng nghe một người lão luyện trong nghề bán hàng  nói rằng một người bán hàng giỏi phải có tố chất của một nhà tu hành để yêu mến khách hàng , của một nhà tâm lí để có thể hiểu sâu sắc tâm lí khách hàng , của một vận động viên để có thể chịu áp lực cao trong bán hàng và theo đuổi doanh số và mục tiêu cao ,hơn nữa người đó cần có tố chất của một nghệ sĩ để biết sáng tạo ra nhiều biện pháp sáng tạo khách nhau , và cuối cùng phải có tố chất của một nhà toán học để tính chính xác về mặt thời gian và tỉ lệ thành công trong bán hàng . 

Tác giả: Hạ Mạnh Quyết
Dịch giả: Hạ Mạnh Quyết
Người đọc: Trương Thị Đệ 


0 nhận xét: