MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ BẢO TỒN           
         
    Một cách hữu hiệu để bảo vệ đời sống hoang dã là bảo tồn toàn bộ một môi trường sống trong một vườn quốc gia. Muốn thành công, nó phải được thực hiện với sự ủng hộ của người dân địa phương. Nếu họ thấy có lợi từ vườn quốc gia và du khách tới viếng nó, thì rất có thể họ sẽ giữ một phần đóng góp tích cực. 

Tác giả: Nguyễn Tứ
Dịch giả: Nguyễn Tứ
Người đọc: Ngọc Hân

0 nhận xét: